Názov: Novú výstavbu brzdí prístup k financiám
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje situáciu vo vzťahu k výstavbe a ponuke logistických priestorov v strednej Európe. V prvej časti analyzuje vývoj výstavby a stav dopytu po skladovacích priestoroch. Rozoberá novú výstavbu a možnosti aj v nových členských štátoch EÚ, medzi ktoré patrí napr. Rumunsko.
Kľúčové slová: výstavba, vývoj, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Systémové vozíky: obsluha veľmi úzkych uličiek
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku požiadaviek na vozíky, ktorých úlohou je obsluha regálov v úzkych uličkách. Autor príspevku podrobne (aj na obrázku) rozoberá požiadavky na vozík. Súčasťou príspevku je spracovaná prehľadná tabuľka s technickými a ekonomickými parametrami vozíkov ponúkaných na našom trhu. Celkovo je analyzovaných 8 regálových vozíkov. 
Kľúčové slová: vozík, parameter, zakladač
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.7.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 52-53
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou logistických a skladovacích kapacít k 1.7.2011 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Manipulační technika
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 51
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov manipulačnej techniky v ČR v roku 2010. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov z manipulačnej technika v roku 2010, obsahuje aj stav v roku 2009. Uvádza aj ponuku sortimentu dodávaných vozíkov, hlavných zákazníkov jednotlivých dodávateľov a rozsah nimi ponúkaných služieb.
Kľúčové slová: manipulačná technika, obrat, ponuka, služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Na stlačený plyn: CNG základem unikátní spolupráce strojírenské firmy a dodavatele manipulačních vozíků
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax, konkrétne sa venuje obnove flotily vysokozdvižných vozíkov v podmienkach strojárenskej firmy MOTOR JIKOV Group a s ňou spojenou úsporou nákladov. Polovica nových vozíkov je vybavená alternatívnym pohonom na stlačený zemný plyn. Pri využití CNG predstavuje úspora nákladov na pohon vozíkov až 66 % v porovnaní s naftou a asi 30 % v porovnaní s LPG.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia, vysokozdvižný vozík, CNG
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Jak efektivně řídit sklad podruhé
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. P9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o druhom ročníku workshopu na tému „Efektivní řízení skladu“, ktorý sa konal v rámci kongresu EASTLOG 2011. Cieľom workshopu bola výmena praktických skúseností a tipov, ako efektívne, ale aj bezpečne, riadiť sklad. Konkrétne išlo o rôznorodé témy od využívania moderných IT pre efektívne riadenie skladu, využívania identifikačných technológií, cez význam certifikácie a bezpečnosť regálových systémov až po manažment batérií pre manipulačnú techniku.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, riadenie skladu, efektívnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Logistika úsporně a ještě úsporněji
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na skladovú logistiku. Globálnym trendom je znižovanie nákladov aj v oblasti logistiky. Úloha skladov sa mení, získavajú pridanú hodnotu. Odborníci očakávajú, že v budúcnosti budú doplňované o technologické novinky skracujúce procesy s dôrazom na znižovanie nákladov. Článok sa venuje aj budúcim trendom v zefektívňovaní logistiky.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.7.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou logistických a skladovacích kapacít k 1.7.2011 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Releasing vozíků: Aplikace tahačů místo čelních vozíků zefektivnila zásobování montážních linek automobilky
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje relízingu manipulačnej techniky v praktických podmienkach spoločnosti ŠKODA AUTO. Z dôvodu veľmi dobrého technického stavu vozíkov aj po štyroch rokoch náročnej prevádzky, sa spoločnosť rozhodla neobnoviť celú flotilu, ale len 40 % vozíkov. U zvyšku bola lízingová zmluva predĺžená.
Kľúčové slová: manipulačná technika, ťahač, čelný vozík, relízing, lízing
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Regálové systémy ve znamení flexibility
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike regálových systémov, pričom sa zameriava na ich flexibilitu. Správny regálový systém je kľúčom k dosiahnutiu efektivity materiálových tokov, pričom flexibilita regálového systému neznamená len jeho prestaviteľnosť.
Kľúčové slová: skladovanie, regálový systém, druh regálu, flexibilita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Pneumatiky v klecích
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Logistika pneumatík si vyžaduje manuálne zaobchádzanie ako aj špeciálnu techniku. Kým nakládka a vykládka pneumatík pre osobné automobily prebieha zvyčajne ručne, pri pneumatikách pre nákladné vozidlá a poľnohospodárske stroje sú potrebné vozíky so špeciálnymi kliešťami. Logistika pneumatík je charakteristická špecifickým spôsobom skladovania a manipulácie. Pneumatiky sú ukladané do špeciálnych skladacích kovových paliet. Skladovanie si vyžaduje tiež zvýšené protipožiarne opatrenia a zabezpečenie skladovacieho priestoru napríklad kamerovým systémom.
Kľúčové slová: skladovanie, pneumatiky, stohovanie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Eufória v Hamburgu
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 6/2011; str. 88
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vývoj výkonov v prístave Hamburg. V prvej časti autor poukazuje na medziročný nárast výkonov a smerovanie prepravných prúdov z a do prístavu. V ďalšej časti autor poukazuje na potrebu prehĺbenia koryta rieky Labe tak, aby do prístavu mohli vplávať aj XXL lode, ktoré pre zákazníka predstavuje za prepravu najnižšie jednotkové náklady.
Kľúčové slová: zákazník, prístav, Hamburg, vodná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Téma: Logistické obchodné reťazce
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 6/2011; str. 76 - 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov, ktoré rozoberajú problematiku logistických obchodných reťazcov. V prvej časti je analyzovaný dopyt po prenájmoch v období po skončení hospodárskej krízy. V ďalšej časti autor analyzuje požiadavky zákazníkov na skladovacie priestory a taktiež na logistiku a investorov do nehnuteľností. V ostatnej časti série príspevkov je spracovaný príspevok, ktorý poukazuje na zvyšujúcu sa obsadenosť logistických parkov v SR.
Kľúčové slová: zákazník, požiadavky, park, centrum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.6.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.6.2011 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa aj analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Dodavatelé regálových systémů
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov skladových regálových systémov v ČR v roku 2010. Obsahuje tiež porovnanie automatizovaných skladov. Porovnanie je realizované na základe obratu za regálové systémy.
Kľúčové slová: skladový regálový systém, automatizovaný sklad, dodávateľ, sortiment, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Modré palety: paletový pooling zjednodušuje práci a optimalizuje dodavatelsko-odběratelský řetězec
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je týka logistickej praxe v oblasti poolingu paliet, ktorý využíva prešovská firma OPAL-FYTOS. Dôvody ako aj výhody poolingu sú analyzované v článku. Dodávateľom služby je spoločnosť CHEP, globálny líder v oblasti prenájmu paliet, prepraviek a kontajnerov.
Kľúčové slová: skladovanie, paleta, odberateľ, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Multifunkční sklad: systémový vozík s kloubovým šasi šetří prostory ve skladu pro více komodit
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax. Podáva informácie o nasadení systémového vozíka s kĺbovým podvozkom v spoločnosti ZZM. Systémový vozík s kĺbovým podvozkom umožnil v kombinácii s čelnými vozíkmi vytvoriť intralogistické riešenie pre skladovanie viacerých odlišných tovarových skupín v jednom sklade.
Kľúčové slová: skladovanie, multifunkčný sklad, systémový vozík
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Trendy směrují k efektivitě a úsporám
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor analyzuje vývoj trhu s manipulačnou technikou v ČR, v počte predanej techniky na obyvateľa dosahuje ČR porovnateľnú úroveň s vyspelými krajinami EÚ. Trendom je znižovanie prevádzkových nákladov, pri ich znižovaní sa často uplatňujú systémy pre monitorovanie prevádzky. Trendom je aj nasadzovanie elektrických vozíkov, v oblasti batérií sa čoraz častejšie používajú lítium-iontové batérie.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulačná technika, efektivita, úspora nákladov
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.5.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je porovnávacou analýzou logistických a skladovacích kapacít k 1.5.2011 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti týchto nehnuteľností. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Pokročilá automatizace: Instalace dopravního systému jádrem sofistikovaných technologií DC léčiv
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok prezentuje informácie o najmodernejších technológiách pre vychystávanie objednávok lekární v distribučnom centre veľkoobchodu s farmaceutickým tovarom spoločnosti GEHE Pharma Praha. Článok popisuje aplikovaný dopravníkový systém ako aj dynamický regálový systém.
Kľúčové slová: distribučné centrum, skladovanie, dopravník, vychystávanie
tSpracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011