V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Konkurovanie pomocou manažmentu dodávateľských reťazcov: Vytváranie trhových stratégií pomocou partnerstiev dodávateľských reťazcov (Competing Through Supply Chain Management: Creating Market-Winning Strategies Through Supply Chain Partnerships)
Autor: David Frederick Ross
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; Január 1998, 365 strán
ISBN: 0412137216
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha poskytuje kompletnú definíciu základných princípov a praktických aplikácií manažmentu dodávateľských reťazcov. Pokrýva problematiku manažmentu zásob, logistiky, meranie kvality, výkonu a pracovnej sily a informačný manažment.
Kľúčové slová: supply chain management, information managemet, inventory management, logistics
Cena: $ 59.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Európska logistika: Trhy, manažment a stratégia (European Logistics: Markets, Management and Strategy)
Autor: James Cooper, Michael Browne, Melvyn Peters
Vydavateľ: Blackwell Business; 2nd ed edition, Október 1991; 331 strán
ISBN: 0631173471
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha je určená pre študentov zameraných na logistiku a distribúciu ako časť marketingových a obchodných kurzov. Obsahuje 10 prípadových štúdií veľkých spoločností (Sony, NFC), rozoberá trhový dopyt a ponuku logistických služieb a pod.
Kľúčové slová: logistics, distribution, market, management
Cena: $ 18.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Elementy dopravy a logistiky (Elements of Transport and Logistics)
Autor: Don Benson, Geoffrey Whitehead
Vydavateľ: Pearson Professional Education; Marec 1994
ISBN: 085941907X
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha rozoberá základné princípy dopravy, ktoré tvoria základ medzinárodnej fyzickej distribúcie tovarov. Vysvetľuje ako doprava a logistika prekonávajú priepasť medzi výrobcami a zákazníkmi.
Kľúčové slová: material handling, inventory control, logistics, carriage, transport
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Progresívna logistika a cestná nákladná doprava (Advanced Logistics and Road Freight Transport)
Autor: Organisation for Economic Co-Operation
Vydavateľ: Organization for Economic Cooperation & Devel; September 1992, 280 strán
ISBN: 9264137300
Jazyk: anglický
Anotácia: Progresívna logistika je prostriedkom pre zlepšenie ekonomickej produktivity a ovplyvnenie charakteristík priemyselného procesu produkcie. Kniha prezentuje zhodnotenie dopadu informačných a komunikačných technológií na prevádzku a stratégie nákladnej cestnej dopravy.
Kľúčové slová: advanced logistics, production process, information technologies
Cena: $ 157.14
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Adaptívne vyhľadávanie a manažment logistických systémov – základné modely pre učiacich agentov (Adaptive Search and the Management of Logistic Systems - Base Models for Learning Agents)
Autor: Christian Bierwirth
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; November 1999, 240 strán
ISBN: 0792377044
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor skúma logistickú sieť pomocou jednoduchého, ale silného evolučného vyhľadávania, ktoré umožňuje dodanie efektívnej podpory pre reaktívne riešenie problémov zainteresovanými v logistických sieťach.
Kľúčové slová: adaptive search, logistic networks
Cena: $ 183.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Logika logistiky: Teória, algoritmy a aplikácie pre manažment logistiky (The Logic of Logistics: Theory, Algorithms, and Applications for Logistics Management)
Autor: Julien Bramel, David Simchi-Levi
Vydavateľ: Springer-Verlag; Apríl 1997, 281 strán
ISBN: 0387949216
Jazyk: anglický
Anotácia: Vysvetľuje základne techniky pre analýzu výkonu. Zahŕňa problémy optimalizácie trasy vozidiel, produkčné a zásobovacie problémy, hierarchické problémy v sieťach a zvlášť integráciu rôznych úrovní rozhodovania. Obsahuje aj prípadové štúdie.
Kľúčové slová: performance analysis, networks, logitics management
Cena: $ 86.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Logistika a rozšírené podnikanie: benchmarky a najlepšie postupy pre profesionálov z výroby (Logistics and the Extended Enterprise: Benchmarks and Best Practices for the Manufacturing Professional)
Autor: Sandor Boyson, Martin E. Dresner, Lisa Harrington, Thomas M. Corsi, Elliot Rabinovich
Vydavateľ: John Wiley & Sons; 1 edition Marec 1999, 230 strán
ISBN: 0471314307
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha rozoberá organizačnú štruktúru manažmentu dodávateľských reťazcov a logistiky/transportu. Ponúka paradigmu pre úspešné implementovanie globálnej dodávateľského reťazca a vysvetľuje rolu, ktorú logistika hrá pri implementovaní tohto prístupu.
Kľúčové slová: supply chain, benchmark, logistics, management
Cena: $ 80.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Úvod do plánovania a kontroly logistických systémov (Introduction to Logistics Systems Planning and Control)
Autor: Gianpaolo Ghiani, Gilbert Laporte, Roberto Musmanno
Vydavateľ: John Wiley & Sons; Január 2004, 352 strán
ISBN: 0470849169
Jazyk: anglický
Anotácia: Text prezentuje kvantitatívne metódy nevyhnutné pre manažment logistických systémov. Obsahuje tiež úvodný materiál o podnikovej logistike, dizajne skladov a podobne. Je vhodná pre študentov a odborníkov z praxe.
Kľúčové slová: logistic planning, logistic systems, management
Cena: $ 135.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Logistika a plnenie pre e-business: praktická príručka k zvládnutiu funksií back office pre online obchodovanie (Logistics & Fulfillment for E-Business : A Practical Guide to Mastering Back Office Functions for Online Commerce)
Autor: Janice Reynolds
Vydavateľ: CMP Books; Apríl 2001, 545 strán
ISBN: 1578200741
Jazyk: anglický
Anotácia: Skúma hlavné otázky týkajúce sa funkcií back office pre online obchodovanie a e-business. Čitateľovi vysvetľuje dôležité logistické otázky online obchodovanie, zahŕňajúc manažment zásob, procurement, manažment dodávateľských reťazcov, JIT procesy a globálne dodávanie zákazníkom.
Kľúčové slová: e-business, online commerce, inventory management
Cena: $ 39.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Informačné systémy v logistike a doprave (Information Systems in Logistics and Transportation)
Autor: Bernhard Tilanus
Vydavateľ: Pergamon Press Inc; 2nd edition, Jún 1997, 350 strán
ISBN: 0080430546
Jazyk: anglický
Anotácia: Rapídny vývoj v informačných technológiách má mnoho implikácií pre organizáciu a manažment dopravy a logistiky. Kniha študuje aplikácie informačných systémov do logistických a dopravných systémov. Je rozdelená do dvoch sekcií – smery vývoja a perspektívy z praxe.
Kľúčové slová: information system, logistics, transport, applications
Cena: $ 91.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004