V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: V ére podnikov reálneho času: Riadenie pre úspešný podnikový výkon s podnikovým logistickým manažmentom (In the Age of the Real-Time Enterprise : Managing for Winning Business Performance with Enterprise Logistics Management)
Autor: Thomas G. Gunn
Vydavateľ: Wiley; New Ed edition Máj 1995, 185 strán
ISBN: 0471131970
Jazyk: anglický
Anotácia: Enterprise Logistics Management (ELM) je prístup, ktorý môže dať každej spoločnosti online, integrovaný systém pre zaistenie najefektívnejšieho využitia pri všetkých výrobných zdrojoch. Kniha spoločnosti predstavuje ako si uvedomiť prínosy ELM, ktoré zahŕňajú redukcie v zásobách, kratšie výrobné časy a živší podnik.
Kľúčové slová: Enterprise Logistics Management, production, resources
Cena: $ 29.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004