V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Logistické technológie
Autor: Prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.; Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD.; Doc. RNDr. Antonín Tuzar, CSc.; Ing. Jaromír Široký, PhD.
Vydavateľ: Univerzita Pardubice
ISBN: 80-7194-469-6
Jazyk: Český
Anotácia: Skriptá sú zamerané na tie kľúčové oblasti logistiky, pre ktoré je charakteristické zavádzanie nových moderných technológii podporujúcich optimalizáciu dopravy, skladovanie a distribúciu s využitím čiarového kódu, využitie dopravných prostriedkov aspoň dvoch dopravných odvetví konvenčnej dopravy s cieľom znižovať zaťaženie životného prostredia produkovanými emisiami, zavádzanie moderných logistických technológii v kombinovanej doprave a optimalizácia distribúcie v logistickom reťazci „odosielateľ – prijímateľ“.
Kľúčové slová: Logistika, optimalizácia, dodávateľ
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logisticko-distribučné systémy - zborník referátov
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Technická univerzita vi Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Slovenský: anglický, český
Anotácia: Zborník obsahuje referáty z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Logisticko-distribučné systémy“.
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Aplikovaná logistická regresia (Applied Logistic Regression)
Autor: David W. Hosmer, Stanley Lemeshow
Vydavateľ: Wiley-Interscience; September 2000, 373 strán
ISBN: 0471356328
Jazyk: anglický
Anotácia: Hosmer a Lemeshow predstavujú model logistickej regresie a jeho využitie v metódach pre modelovanie vzťahov medzi kategorickými výstupnými premennými a súborom premenných. Predpokladom pre štúdium publikácie sú znalosti základov v metodológie lineárnej regresie.
Kľúčové slová: logistic regression, analysis, variables
Cena: $ 99.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU

Zaradené: december 2003

Názov: Globálny logistický manažment: Konkurenčná výhoda pre nové milénium (Global Logistics Management: A Competitive Advantage for the New Millenium)
Autor: Kent N. Gourdin
Vydavateľ: Blackwell Publishers; Október 2000, 304 strán
ISBN: 1557868832
Jazyk: anglický
Anotácia: Globálny logistický manažment poskytuje študentom a manažérom dostupný prehľad logistikou v globálom meradle. Ponúka praktické rady pri riadení špecifických logistických aktivít a demonštruje ako tieto individuálne aktivity môžu byť zoskupené tak, aby formovali integrovaný logistický systém.
Kľúčové slová: global logistics, competitive advantage, logistics system
Cena: $ 49.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Štíhly manažment dodávateľských reťazcov: príručka pre strategické dodávky (Lean Supply Chain Management: A Handbook for Strategic Procurement)
Autor: Jeffrey P. Wincel
Vydavateľ: Productivity Press; November 2003, 208 strán
ISBN: 156327289X
Jazyk: anglický
Anotácia: Na rozdiel od iných príručiek, táto kniha berie do úvahy „stav obchodu“ organizácie ako faktor, ktorý prispieva k vývoju strategickej dodávateľskej stratégie. Viac individualizovaný prístup autorov ilustruje techniky špecifické pre organizácie operujúce v „štandardnom“ alebo „krízovom“ prostredí. Je jedinou knihou, ktorá začleňuje "štíhle" metodológie ako kľúčový faktor v stratégiách dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: lean supply chain management, chain strategy, strategic procurement
Cena: $ 40.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Základy logistiky (Fundamentals of Logistics)
Autor: Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Ellram, Jim Stockdale
Vydavateľ: McGraw-Hill/Irwin; November 1997, 640 strán
ISBN: 0256141177
Jazyk: anglický
Anotácia: Text knihy pristupuje k logistike z marketingovej perspektívy (hlavne z pohľadu spokojnosti zákazníka), čím je kniha jedinečná oproti ostatným. Autor integruje oblasť marketingu, účtovníctva, financií a výroby.
Kľúčové slová: logistics, customer satisfaction, management
Cena: $ 85.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaredené: december 2003
Názov: Riadenie dodávateľských reťazcov a reverzná logistika (Supply Chain Management and Reverse Logistics)
Autor: H. Dyckhoff, Richard Lackes, J. Reese
Vydavateľ: Springer Verlag; Január 2004
ISBN: 3540404910
Jazyk: anglický
Anotácia: Svet logistiky sa podstatne zmenil aj vďaka globalizácii, moderným informačným technológiám a hlavne kvôli zvyšovaniu sa ekologického povedomia. Large Supply Chain Management (SCM) systémy sa vyvíjajú do globálnych logistických sietí. Kniha odráža hlavné trendy SCM v poslednej dekáde a súčasné idey a vízie pre logistické siete 21. storočia.
Kľúčové slová: management, supply chain, reverse logistics
Cena: ešte nie je určená
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Ísť späť: Reverzné logistické trendy a praktiky (Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices)
Autor: Dale S. Rogers, Ronald S. Tibben-Lembke
Vydavateľ: Reverse Logistics Executive Council; Júl 1999, 280 strán
ISBN: 0967461901
Jazyk: anglický
Anotácia: Účel knihy je dvojaký: prezentovať prehľad a úvod to reverznej logistiky, a poskytnúť pohľad na to, ako dobre riadiť reverznú logistiku. Reverzná logistika je novovznikajúca oblasť logistikya doteraz bolo o nej publikované iba limitované množstvo informácií. V knihe sú prezentované aj doplnkové zdroje informácií pre získavanie ďalších informácií.
Kľúčové slová: reverse logistics, management, logistic trends
Cena: $ 19.99
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Integrálny logistický manažment: Plánovanie a kontrola všeobecných dodávateľských reťazcov (Integral Logistics Management: Planning & Control of Comprehensive Supply Chains)
Autor: Paul Schoensleben
Vydavateľ: Saint Lucie Press; September 2003, 955 strán
ISBN: 1574443550
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia prezentuje charakteristiky, úlohy, metódy a techniky plánovania a kontroly dodávateľských reťazcov. Zahŕňa nový prehľad vývoja E-businessu. Poskytuje čitateľom dôležité informácie pre zdokonalenie procesov vo výrobe a v službách.
Kľúčové slová: logistic management, e-business, planning and control, processes
Cena: $ 79.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Total Materials Management: Dosiahnutie maximálního zisku pomocou materiálovo-logistických operácií (Total Materials Management: Achieving Maximum Profits Through Materials/Logistics Operations)
Autor: Eugene L. Magad, John M. Amos
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; November 1995, 595 strán
ISBN: 0412065010
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha skúma oblasť zákazníckych služieb a ukazuje ako implemetovať svetový, integrovaný materiálový/logistický systém, ktorý kontroluje aktivity začínajúce u dodávateľa, cez operácie spoločnosti a končiace spokojnosťou zákazníka.
Kľúčové slová: total material management, logistic operations, logistic system
Cena: $ 135.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003