V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Internetový dodávateľský reťazec: Dopad na účtovníctvo a logistiku (The Internet Supply Chain: Impact on Accounting and Logistics)
Autor: Dimitris N. Chorafas
Vydavateľ: Palgrave Macmillan; August 2001, 320 strán
ISBN: 0333949633
Jazyk: anglický
Anotácia: Rapídny pokrok technológie a internetu v globalizovanom trhovom prostredí priniesol veľké zmeny. Táto kniha sa zameriava na najvýznamnejšie vývojové trendy na trhu, ich dopad na účtovníctvo a finančníctvo, nové efektívne logistické riešenia a ako nová technológia ovplyvňuje obchod.
Kľúčové slová: logistics, accounting, supply chain, commerce, internet
Cena: $ 79.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika: Princípy a aplikácie (Logistics: Principles and Applications)
Autor: John W. Langford
Vydavateľ: McGraw-Hill Professional; Júl 1998, 592 strán
ISBN: 0071345299
Jazyk: anglický
Anotácia: Manuál je navrhnutý pre prípravu na Certified Professional Logistician (CPL) skúšku. Písaný jasným, ľahkým štýlom, kandidáti získajú základné vedomosti, ktoré potrebujú na vykonanie CPL skúšky a posunú sa k viac komplexným metodológiám logistických systémov, ktoré sú nevyhnutné pre kariérny postup.
Kľúčové slová: logistics, CPL, system, engineering, production, management
Cena: $ 65.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Znovunájdenie skladu: Svetová distribučná logistika (Reinventing the Warehouse: World Class Distribution Logistics)
Autor: Roy L. Harmon
Vydavateľ: Free Press; Máj 1993, 384 strán
ISBN: 0029138639
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor ilustruje reálne aplikácie dôležitých skladových zdokonalení vo viac ako 50 spoločnostiach celého sveta a prezentuje najmodernejšie skladové návrhy pre vysokú kvalitu, rýchlosť a lacný zákaznícky servis.
Kľúčové slová: warehousing, logistics, operations
Cena: $ 31.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Dodávanie tovaru: Umenie riadiť svoj dodávateľský reťazec (Delivering the Goods: The Art of Managing Your Supply Chain)
Autor: Damon Schechter, Gordon F. Sander
Vydavateľ: John Wiley & Sons; August 2002, 272 strán
ISBN: 0471211141
Jazyk: anglický
Anotácia: Delivering the Goods je dôležitým míľnikom pri pochopení dôležitosti logistiky pre výkonných pracovníkov. Schechter a Sander zručne artikulovali historickú a súčasnú hodnotu logistiky, čím knihu povýšili na povinné čítanie pre každého manažéra, ktorý hľadá spôsoby na zlepšenie spokojnosti zákazníkov a redukovanie nákladov obchodu.
Kľúčové slová: logistics, supply chain, management, customer
Cena: $ 29.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Rekonštrukcia dodávateľského reťazca: Transformácia dodávateľských reťazcov do integrovaných hodnotových systémov (Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains into Integrated Value Systems)
Autor: Robert B. Handfield, Ernest L. Jr. Nichols
Vydavateľ: Financial Times Prentice Hall; August 2002, 400 strán
ISBN: 0130603120
Jazyk: anglický
Anotácia: Autori predstavujú koncept hodnotových systémov. Integrovaním toku informácií, materiálu, technológie a zdrojov v hodnotovom reťazci, systém vytvárania hodnoty pre konečného zákazníka môže byť vytvorený.
Kľúčové slová: supply chain, value systems, information, technology, material
Cena: $ 23.80
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Základy riadenia dodávateľských reťazcov (Basics of Supply Chain Management)
Autor: Lawrence D. Fredendall, James E. Hill, Ed Hill
Vydavateľ: Lewis Publishers, Inc.; December 2000, 264 strán
ISBN: 1574441205
Jazyk: anglický
Anotácia: SCM bol v minulosti konceptom, ktorý nemohol byť plne dosiahnutý. Kľúčovou bariérou boli náklady komunikácie a koordinácie všetkých nezávislých dodávateľov v každom dodávateľskom reťazci. Zvyšovaním integrácie v reťazci, všetky firmy môžu zvýšiť svoj zisk. Konkurencia tlačí na firmy, aby bol pre nich SCM nevyhnutnou realitou. Kniha dáva nástroje, ako ovládať tento rozhodujúci subjekt.
Kľúčové slová: supply chain management, supply chain, coordination, interaction
Cena: $ 49.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistická regresia (Logistic regression)
Autor: David G. Kleinbaum, Mitchel Klein, Erica Rihl Pryor
Vydavateľ: Springer Verlag; August 2002, 536 strán
ISBN: 0387953973
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha je písaná skriptovým formátom, umožňuje študentom čítať text v spojení s ilustráciami a formulami, ktoré zvýrazňujú hlavné body, definície alebo prezentované príklady. Popisuje a uvádza príklady počítačových programov pre realizáciu rôznych postupov logistickej regresie popísaných v hlavnom texte.
Kľúčové slová: logistic regression, procedures, variables, logistics
Cena: $ 79.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Riadenie dodávateľských reťazcov založené na SAP systémoch (Supply Chain Management Based on SAP Systems)
Autor: Gerhard Knolmayer, Peter Mertens, Alexander Zeier
Vydavateľ: Springer Verlag; December 2001, 200 strán
ISBN: 3540669523
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha opisuje metodologické pozadie z hľadiska spoločnosti, ktorá využíva SAP systémy. Opisuje spracovanie objednávok v oboch – intra- a inter-organizačných perspektívach, taktiež aj budúci vývoj a systémové zlepšenia.
Kľúčové slová: supply chain, SAP systems, order processing, logistics
Cena: $ 44.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Strategický logistický manažment (Strategic Logistics Management)
Autor: James R. Stock, Douglas M. Lambert, Lambert-Stock
Vydavateľ: McGraw-Hill/Irwin; December 2000, 896 strán
ISBN: 0256136874
Jazyk: anglický
Anotácia: Strategický logistický manažment je textom, ktorý chápe marketingovú orientáciu a vidí danú tému z perspektívy zákazníkovej spokojnosti. S dôrazom na marketingové aspekty logistiky, integruje všetky funkčné oblasti obchodu a taktiež začleňuje logistiku do riadenia dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: strategy, management, supply chain, logistics
Cena: $ 129.25
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Modelovanie dodávateľského reťazca (Modelling the Supply Chain)
Autor: Jeremy F. Shapiro
Vydavateľ: Duxbury Press; December 2000, 400 strán
ISBN: 0534373631
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha kladie dôraz na modelovacie techniky, je perfektným nástrojom pre kurzy v riadení dodávateľských reťazcov alebo pre profesionálnych manažérov, ktorí hľadajú lepšie analytické nástroje pre riadenie ich reťazcov. Taktiež ponúka príklady modelovacích aplikácií k strategickým, taktickým a operačným plánovacím problémom dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: modelling, supply chain, logistics, management
Cena: $ 80.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003