Názov: Přibývá logistických center s okruhem působnosti pro více zemí
Autor: Ing. Martin Fořt
Zdroj: Packaging a transport (mesačník), máj – jún 2005, str. 50
Vydavateľ: Richtr & Co., s.r.o.
ISSN: 1211-9202
Jazyk: český
Anotácia: Ing. Fořt informuje vo svojom článku o veľtrhu Transport Logistic.
- Nemecko investuje do rozvoja infraštruktúry.
- Zvýšenie obratu v činnostiach súvisiacich so zavedením RFID.
- RFID technológia v cementárni v Rohožníku.
- Vo Švédsku a vo Fínsku už povolili kamióny XXL.
- Kuriérne služby rozširujú aktivity
Požičovne lokomotív zažívajú boom.
Kľúčové slová: technológie, RFID, transport, veltrhy
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 SLOVAKIA
Zaradené: júl 2005
Názov: Kontraktlogistik, GmbH – pobočka Rautenbach Slowakia.
Autor: www.blg.sk
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2005, s. 30
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Od januára 2005 je nová pobočka Rautenbach Slowakia na Slovensku v Žiari nad Hronom, oprávnená pre operativnu výrobkovú logistiku zákazníkov. V marci 2005 bude odovzdané pre zákazníkov IKEA v právnej forme BLG Logistics (UK) Ltd. distribučné centrum Thrapston severne od Londýna. V Kontraktlogistik, GmbH v roce 2002 jednoznačne stanovili obchodné aktivity. Okrem zvyšovania objemu objednávok v Berlíne, Waiblingene a Wernigerode, tiež k tomu patria aj nové logistiké centrá.
Kľúčové slová: Obchodné aktivity, operatívna logistika, logistické a distribučné centrum,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2005
Názov: Logistika a Európska únia
Autor: Ing. Daniela Urblíková
Vydavateľ: Marketingová panoráma, štvrťročník, odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti, 3/2003, 37-38
ISSN: 1336-1864
Jazyk: slovenský
Anotácia: Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie nastane na logistickom trhu veľa zmien. Začnú platiť nové pravidlá, predpisy a obmedzenie. Logistika sa vďaka uvoľneniu medzinárodného toku tovarov bude dať vnímať už nie ako logistika na území SR, ale logistika pre európsku úniu.
Kľúčové slová: Európska únia, legislatíva, obchodné reťazce
Spracoval: Jozef Strišš, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: marec 2005
Názov: Trimodal vom Scheitel bis zur Sohle. (Trimodal od vrcholu až dolu).
Autor: Echard-Herbert Arndt
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2004, s. 13
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Najmladším a tým aj novým držiteľom "Ceny ISL-za inováciu" (ISL-Institut fur Seeverkeherswirtschaft und Logistik) v Brémach, bol vyznamený špeditér Helmut Frank, ktorý začal vstupom do podnikateľskej činnosti v roku 1980 ako vodič z povolania nákladného vozidla. Viac ako desatročie ručil preto menom svojej firmy Acos predovšetkým za kontajnerovú prepravu na nákladných automobiloch v "Mokrom trojúholníku" - oblasť medzi riekami Labe a Weser (Bremhaven-Bremen, Stadt-Hamburg). Čo „Acos-Gruppe“ tak zvláštné robí, je účinná súhra v rôznom obore pôsobnosti pôsobiacich firiem. Odbor preprava so sotva 60 vlastnými nákladnými automobilami, rovnako aj 30 podriadených firiem zabezpečuje významné úlohy v kontajnerovej preprave v rámci "Mokrého trojúholníka" , k tomu patrí aj vnútroštátna a diaľková doprava. Vnútroštátnu lodnú dopravu doplňuje firma Trimodal (Acos-podiel 47%), vykonávaním kyvadlovej dopravy medzi mestami Bremhaven a Brémy-mesto, ako aj Hamburg.
Kľúčové slová: podnikateľská činnosť, špeditér, Mokrý trojuholník, vnútroštátna doprava, medzinárodná doprava, diaľková doprava, kyvadlová doprava, logistické návrhy.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2005
Názov: Evropská ústava – oddíl Doprava (Európska ústava – oddiel Doprava)
Autor: Ján Medveď, vedoucí odboru legislatívy a mezinárodních vztahů
Zdroj: TRANSPORT Magazín, č. 1/2005, s. 26-27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia, Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: český
Anotácia: Šéfovia štátov alebo vlád a ministri zahraničia 25 členských štátov Európskej únie, podpísali 29.10.2004 v Ríme ústavnu zmluvu EÚ. Ústavna zmluva zjednodušuje základnu legislatívu EÚ, pretože nahradzuje doterajších 5 zmlúv, podľa ktorých sa únia riadi. Aby dokument nadobudol platnosť, musia ho v priebehu budúcich dvoch rokov ratifikovať všetky členské štáty. Pre lepšiu predstavu, aký vplyv bude mať návrh na cestných dopravcov, obsahuje článok kompletné znenie: Oddiel 7 Doprava.
Kľúčové slová: ústava, legislatíva, zmluva, dokument, doprava, platnosť dokumentu.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2005
Názov: Existujú slovenské ekvivalenty?
Autor: Andrea Hinková-Dibarborová
Zdroj: Obchod (mesačník), december 2004, str. 49
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISBN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Informuje o projekte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s MŠ SR pod názvom VEGA. Jeho cieľom je unifikácia terminológie obchodno-vedných disciplín.
Kľúčové slová: logistika, terminológia
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 SLOVAKIA
Zaradené: január 2005
Názov: Outsourcing nie je všeliekom
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Obchod (mesačník), december 2004, str. 50
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISBN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Stanislav Baláž, výkonný riaditeľ Tibbett & Britten, s.r.o. hovorí o výhodách a nevýhodách outsourcingu v distribúcii.
Kľúčové slová: distribúcia, outsourcing, distribučné sklady
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 SLOVAKIA
Zaradené: január 2005
Názov: Logistické technológie aplikovateľné v procese dopravy
Autor: Ing. Vladimír Klapita, PhD.; doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2004; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku popisujú logistické technológie, postup ich návrhu a následnej realizácií. Podrobnejšie sa venujú konceptom: Just in Time; Predaj skôr ako vyrobíš; Integrovaná počítačová výroba; Integrované sklady a dopravné terminály; Logistické riadenie vertikálnej integrácie; Bezpapierové transakcie; Pamäťová kontrola a riadenie dopravy; Doprava pomocou výpočtovej techniky; Dopravná informatika; Prepravné systémy. V závere autori zhrnuli fungovanie uvedených logistických technológií.
Kľúčové slová: logistické technológie; koncept;
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Logistické služby zdražejú
Autor: (zatl, jm)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 21/2004; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu na trhu s logistickými službami, ktorých ceny po približne 20-tich rokoch sa prestali znižovať a naopak začínajú narastať. Autor uvádza dôvody tohto stavu jednak vo zvyšovaní požiadaviek zákazníkov ako aj v stále narastajúcich prepravných prúdov. Zvyšovanie ceny logistických služieb je možné sledovať aj v objeme obratu logistických spoločností, preto autor v závere tabuľkovo uvádza hodnotu tohto ukazovateľa za 8 najväčších logistických firiem.
Kľúčové slová: služby; obrat; logistická firma;
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Marco Polo pokračuje
Autor: Ing. Vladimír Klapita, PhD. - Ing. Ján Ližbetin
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2004; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori uvádzajú predpokladaný podiel cestnej dopravy na prepravnom trhu a náklady spojené s rastom prepravy v roku 2013. Ako východisko možných kongescií príspevok ponúka intermodálnu prepravu, ktorá je upravená v dvoch programoch, Marco Polo I a Marco Polo II. Obidva programy sú v príspevku stručne predstavené, pričom v ostatnej časti autori uvádzajú akcie zamerané na zamedzenie dopravy.
Kľúčové slová: intermodálna preprava; Marco Polo;
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Doručovateľské služby vo svete
Autor: (ZATL, ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2004; str. 27
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu v najväčších doručovateľských a zasielateľských firmách a ich stratégiu do budúceho obdobia. Podrobne sa venuje Japonskej štátnej pošte, poštovej skupine Royal Mail Group, americkej spoločnosti FedEx, zasielateľskej spoločnosti DHL, nemeckej spoločnosti Deutsche Post, spoločnosti UPS a firme GeoPost, ktorá v súčasnosti expanduje v Poľsku a Litve.
Kľúčové slová: doručovateľstvo, zasielateľstvo, pošta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Nemecko spoplatňuje diaľnice
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 6/2004, str. 20
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje automatický systém spoplatnenia nemeckých diaľnic pre úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t. Uvádza skúsenosti z testovania uvedeného systému a tri alternatívy úhrady poplatku za používanie cestnej siete. V ostatnej časti príspevku uvádza spôsob kontroly neplatičov a taktiež výšku pokuty pri nezaplatení mýtneho.
Kľúčové slová: mýto, mýtne, náklady, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004

Názov: Za diaľnice si priplatíme
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 6/2004, str. 21
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje spoplatnenie cestnej siete v SR a ČR. Uvádza zámery SR na zmenu štruktúry platnosti diaľničných nálepiek a ich ceny pre rok 2005. V ďalšej časti sú uvedené ceny diaľničných nálepiek v ČR a zámery ČR zrušiť jednodňové diaľničné nálepky v nasledujúcom období. V ostatnej časti príspevku sú uvedené očakávané príjmy štátnych rozpočtov z diaľničných nálepiek.
Kľúčové slová: diaľničná nálepka, náklady, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004

Názov: 50 Jahre Expertise in maritimer Wirtschaft und Logistik. (50 rokov expertíz v námornej ekonomike a logistike).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, s. 29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ako výskumné a poradenské zariadenie v námornom sektore patrí Institut für Seeverkehrswirtschsft und Logistik /ISL/ (Inštitút pre Ekonomiku námornej dopravy a logistiku) k špičkovým adresám v Európe. Viac ako 50 veľmi schopných spolupracovníkov pracuje v interdisciplinárnom teame projektantov na prakticky orientovaných výskumných a vývojových projektoch. V októbri oslávil tento renomovaný brémsky inštitút jeho 50 ročnú existenciu. Okrem prijatia senátom na radnici, jubilujúca organizácia ISL usporiadala tiež ponuku svojej odbornej kompetencie na seminári dňa 12. októbra na tému "Rast efektivnosti v skladoch cez optimalizované priebehy".
Doplnkovú expertízu si zabezpečuje ISL cez kooperačné zmlouvy, vedeckými poradcami zo zástupcov vedy a praxe, ktorí radia inštitútu v oboroch výskumu a vývoja.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2004
Názov: Múdro na nemecké mýto
Autor: (red)
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2004, str. 46
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od 1. 1. 2005 sa zavádza v Nemeckú mýto, pričom príspevok ponúka niekoľko spôsobov, ako toto mýto hradiť. Poukazuje na problémy súvisiace s bankovými poplatkami pri dopĺňaní účtu otvoreného v nemeckej banke a taktiež na nepríjemnosti súvisiace s úhradou mýta prostredníctvom tankovacej karty. Ako riešenie uvedenej situácie príspevok ponúka riešenie prostredníctvom spoločnosti Transpass, ktorá sa zaoberá znižovaním nákladov dopravných firiem.
Kľúčové slová: mýto, mýtne, náklady, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2004
Názov: Od AETR k nariadeniam 3820/85 a 3821/85
Autor: (ma)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2004; str. 33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje potreby prijatia nariadení 3820/85 a 3821/85 a uvádza rozdiely v statiach upravujúce záznamové zariadenia. Príspevok analyzuje, kedy sa má dopravca pridržiavať ustanovení spomínaných nariadení a kedy Dohody AETR. V ostatnej časti príspevku je popísané nové záznamové zariadenie – digitálny tachograf.
Kľúčové slová: tachograf, AETR, bezpečnosť práce
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2004
Názov: High & Heavy-Branche (High & Heavy-odvetvie). „Unmöglich“ gibt es nicht! (Nemožné neexistuje!)
Autor: Jürgen W. Konrad - redaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3/2004, s. 8.
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Dopravu obzvlášť veľkoobjemového, ťažkého a nadrozmerného tovaru je len ťažko porovnať s inou logistickou úlohou . Potrebné sú všetky špeciálne právomoci, potom okrem správneho vybavenia patrí tiež schopnosť, znovu sa stále do nových a často aj vysoko-komplexných projektov zapracovať a vzhľadom na zdánlivo nemožné úlohy nestratiť nervy. Teda slovo nemožné pro moderných projektantov logistiky neexistuje. Medzi najznámejších prepravcov tažkých nákladov patrí v Nemecku: Herman Titschkus GmbH & Co., Schwertransporte und Kranarbeiten /BSK/ a Riedlgruppe-Hagen.
Kľúčové slová: cestná doprava, vodná doprava, letecká doprava, železničná doprava, veľkoobjemový tovar, ťažký tovar, nadrozmerný tovar
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2004
Názov: O úspechu firiem rozhoduje logistika
Autor: (ZATL, ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2004; str. 21
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje, pre krajiny, ktoré novo pristúpili k EÚ, význam logistiky na základe predpokladov objemu výmeny tovarov do roku 2010. Autor v ďalšej časti rozoberá združenie Euralog a porovnáva ho s veľkými zasielateľskými spoločnosťami. V ostatnej časti príspevok uvádza históriu výstavby moderných logistických centier v ČR.
Kľúčové slová: logistické centrum, Euralog
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Výskum optimálneho stavu logistiky ťažbových systémov v tureckom lesníctve
Autor: Mehmet Eker – H. Julusi Acar
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 50 – 58.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: V práci sa skúma vytvorenie optimálnej koncepcie logistiky v ťažbových systémoch, s cieľom zníženia nákladov v zle štruktúrovaných ťažbových systémoch v lesníctve v Turecka. Uvádza sa systém logistiky a jeho komponenty. Autori sa snažili konvertovať ťažbový systém na ťažobný logistický systém. Pre tento účel sa ťažobný systém používaný v tureckom lesníctve symbolizoval a vysvetlil. Bolo stanovené, že náklady na ťažbu a dopravu dreva sú hlavným problémom. Po dokončení vytvárania logistiky ťažby dreva bude možné použiť rozhodovací podporný systém pre ťažobný systém v reťazci logistiky zásob dreva.
Kľúčové slová: ťažbový systém, turecké lesníctvo, logistika lesných zdrojov, náklady na lesné práce
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Väzby medzi marketingovým mixom a logistikou
Autor: Dominik Klubica
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 119 – 123.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Predložená práca je chápaná ako príspevok k formovaniu marketingového a logistického myslenia a vytvárania poznatkovej bázy pre súčasných a budúcich manažérov lesného hospodárstva. Poukazuje na potrebu implementácie marketingovej logistiky v lesnom hospodárstve, vymedzuje základné nástroje marketingového mixu a vývojové trendy v tejto oblasti. Cesta integrácie marketingovej a logistickej koncepcie je tu chápaná ako cesta perspektívnych manažérov lesného hospodárstva.
Kľúčové slová: marketingový mix, marketingová koncepcia, logistika, stratégia
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004