Názov: Pneu na vysokozdvižné vozíky: Nároky se zvyšují
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje výberu pneumatík pre vysokozdvižné vozíky. Najdôležitejšími kritériami výberu je druh manipulačnej techniky a jej nosnosť, druh manipulovaného nákladu, manipulačná vzdialenosť, prevádzkové podmienky a povrch. Po obstaraní konkrétnych pneumatík je dôležité aj dodržiavanie pokynov výrobcu pre ich údržbu. Článok charakterizuje aj jednotlivé časti pneumatiky pre vysokozdvižné vozíky.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vysokozdvižný vozík, pneumatika, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Cool picking: Technologie pick-by-voice optimalizuje skladové procesy i při teplotách -25°C
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje zavedeniu technológie pick-by-voice pre príjem, vychystávanie a inventúry v ôsmich skladoch významného dodávateľa mrazených potravín, ide o spoločnosť Eismann. Aplikáciu došlo v dotknutých skladoch k zvýšeniu produktivity práce a zníženiu nákladov o 30 %, cieľom spoločnosti je zaviesť technológiu do všetkých skladov.
Kľúčové slová: pick-by-voice, skladovanie, vychystávanie, mrazený tovar
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Čistota nadevše
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka prevádzky, údržby a servisu elektrických vysokozdvižných vozíkov. Autor sa venuje prístupu prevádzkovateľa vysokozdvižných vozíkov k jeho údržbe ako aj prístupu dodávateľa manipulačnej techniky k údržbe a servise. Tieto prístupy sú výrazne ovplyvnené zmluvným vzťahom medzi prevádzkovateľom a dodávateľom techniky. Prenájom sa uzatvára väčšinou dlhodobo vrátane kompletného servisu.
Kľúčové slová: logistika, vysokozdvižný vozík, servis, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Panorama skladů k 1.1.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok zahŕňa porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.1.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Poskytovatelé skladových služeb
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov skladovacích služieb v ČR podľa obratu v roku 2010, pre porovnanie obsahuje aj hodnoty za rok 2009. Zahŕňa prenajímanú plochu, počet skladových priestorov a hlavných klientov, analyzuje tiež štruktúru poskytovaných služieb.
Kľúčové slová: skladovacie služby, obrat, prenajímaná plocha
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Těžké čelní vozíky: výroba kopíruje požadavky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 30-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka čelných vozíkov s vysokou nosnosťou od 8 do 16 ton, ktoré nachádzajú uplatnenie v strojárenskom, drevospracujúcom a automobilovom priemysle. Autor popisuje jednotlivé časti čelného vozíka. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov 11 čelných vozíkov od rôznych dodávateľov, ktoré sú podľa nosnosti rozdelené do dvoch skupín: od 8 do 10 ton, a do 16 ton.
Kľúčové slová: manipulácia, čelný vozík, vysoká nosnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Logistika ovoce: Při produkci a skladování jablek je potřebné nasadit nejmodernejší techniku
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistiky ovocia v praktických podmienkach pestovateľa ovocia - Plantex. Článok charakterizuje komplexne celý logistický proces od zberu ovocia v sadoch (ručne alebo mechanizáciou) cez jeho transport v sadoch terénnymi vozíkmi až po transport do skladov, kde je ovocie skladované v špeciálnych dusíkových komorách.
Kľúčové slová: ovocie, logistika, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Speciální jeřáb: řešení s automatickým chapadlem uspoří až třetinu skladovací plochy a zrychlí manipulaci
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax, týka sa uplatnenia dvoch špeciálnych žeriavov v novej hale lisovne automobilky ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Článok charakterizuje dôvody takéhoto riešenia ako aj efekty v podobe úspory času a skladovacích plôch.
Kľúčové slová: manipulácia, žeriav, skladovanie, skladovacia plocha
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Řízené sklady se zpětnou vazbou
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje vychystávaniu tovarov metódou „pick by voice“ (PBV), tento postup vychystávania má vplyv na produktivitu práce ako aj na sprehľadnenie výdaja tovaru. Autor charakterizuje túto koncepciu, jej výhody ako aj nedostatky. Pri nedostatkoch uvádza aj možnosti ich eliminácie.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, sklad, vychystávanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Základ skladu? Podlaha.
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá podlahami v skladovacích priestoroch. V prvej časti je uvedený najvyšší dopyt po podlahách v skladoch z hľadiska ich typu. Ide o betónové podlahy s výstuhou. V ďalšej časti autor uvádza druh najčastejších stierok. V ostatnej časti príspevku sú analyzované cenové podmienky.
Kľúčové slová: sklad, podlaha, zloženie, podmienky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Sekčné brány: Prispôsobia sa priestoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  12 - 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje sekčné brány, ich výhody a poukazuje na potrebu sledovať kvalitu dodávaných brán. V príspevku sú podrobne popísané prvky sekčnej brány, na ktoré sa musí zákazník zamerať. Súčasťou príspevku je taktiež prehľad piatich sekčných brán s ich technicko-ekonomickými parametrami.
Kľúčové slová: brána, sekčná, porovnanie, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Riadený sklad: Bez papiera a bez chýb
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 84
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje riadený sklad, ktorý znamená optimalizáciu jednotlivých procesov v sklade, vrátane zrýchlenia a uľahčenia práce skladníka. V príspevku sa autor venuje pohybu tovaru pod kontrolou, rozsahu práce skladníka a v ostatnej časti príspevku aj on-line komunikácii.
Kľúčové slová: riadený, sklad, optimalizácia, efektívnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Nájmy v strednej a východnej Európe vzrástli
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 78
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu na trhu s nehnuteľnosťami v strednej a východnej Európe. Príspevok je doplnený o tabuľky, ktoré uvádzajú najdôležitejšie nové nájomné zmluvy podpísané v prvých troch kvartáloch roku 2011 a taktiež najdôležitejšie predĺženie nájomných zmlúv v prvých troch kvartáloch roku 2011.
Kľúčové slová: nehnuteľnosť, nájom, sklad, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Moderné metódy eliminujú chyby
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vychystávania, to znamená kompletizácie zásielky k zákazníkovi. V prvej časti sa autor venuje druhu lokalizácie (statickej a dynamickej), v ďalšej časti popisuje potrebu informačného systému. Ostatná časť príspevku uvádza vychystávanie vo veľkých výškach.
Kľúčové slová: zásielka, príprava, kompletizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Logistické parky a sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 72-76
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnanie logistických parkov a skladov v ČR v roku 2010 podľa využiteľnej plochy pre skladovanie. Príspevok obsahuje priestorové parametre skladov, ceny ich prenájmu ako aj ponuku, resp. dostupnosť, infraštruktúry. Príspevok obsahuje aj obchodné mená už prítomných klientov v konkrétnych skladovacích nehnuteľnostiach.
Kľúčové slová: logistický park, sklad, skladovanie, plocha, infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Realitní kanceláře skladových prostor
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 70-71
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou ponuky skladovacích priestorov v ČR v roku 2010 podľa predanej a prenajatej plochy realitnými kanceláriami. Skladovacie plochy v m2 sú členené na predané a prenajaté plochy. Príspevok obsahuje aj štruktúru prenajatých plôch v členení na skladové areály, kancelárske priestory, maloobchod, priemysel a iné. Informuje aj o rozsahu ponúkaných služieb (9 skupín) a hlavných klientov v oblasti využívania skladovacích priestorov.
Kľúčové slová: realitná kancelária, skladovanie, sklad, plocha, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Developeři a poskytovatelé skladových prostor
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 68-69
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu developerov a poskytovateľov skladovacích priestorov v ČR v roku 2010 na základe celkovej plochy realizovaných projektov. Porovnanie obsahuje počty realizovaných projektov, plochy projektov a skladov v m2, ich štruktúru v členení na logistické plochy, komerčné stavby, priemyselné stavby a iné. Obsahuje aj rozsah poskytovaných služieb dodávateľmi (7 skupín) a hlavných nájomcov týchto nehnuteľností.
Kľúčové slová: developer, sklad, stavba, plocha, služba, nájomca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Úklidové stroje
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 51
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček najvýznamnejších výrobcov a dodávateľov upratovacích a čistiacich strojov a snežných fréz na trh v ČR v roku 2010 podľa obratu z ich predaja. Príspevok porovnáva štruktúru ponuky týchto strojov (10 druhov strojov) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi (5 druhy služieb). Príspevok uvádza aj obchodné názvy produktov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: čistiaci stroj, upratovací stroj, snehová fréza, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Přídavná zařízení na manipulační techniku
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 50
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje charakteristiky piatich najvýznamnejších výrobcov, resp. dodávateľov prídavných zariadení na manipulačnú techniku (podľa počtu zamestnancov) na trh v ČR v roku 2010. Príspevok porovnáva štruktúru ponuky prídavných zariadení (13 typov zariadení) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi (4 druhy služieb). Dôležitou informáciou je tiež deklarovaná rýchlosť servisného zásahu v hodinách.  Článok udáva aj obchodné názvy produktov dodávateľov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: manipulačná technika, prídavné zariadenie, sortiment, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Manipulační technika
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 46-49
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje zoznam výrobcov a dodávateľov manipulačnej techniky na trh v ČR v roku 2010 podľa obratu z predaja techniky. Príspevok obsahuje aj štruktúru ponuky vozíkov (10 kategórií vozíkov) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi aj s ohľadom na spôsoby financovania manipulačnej techniky (5 druhov služieb). Uvádza tiež obchodné názvy produktov dodávateľov, počty zamestnancov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja vozíkov.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012