Názov: 5 věcí, na které nezapomeňte: Servis manipulační techniky
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka starostlivosti o manipulačnú techniku. Starostlivosť o manipulačnú techniku začína už vo chvíli, keď a hlavne ako sa technika obstaráva. Najjednoduchšie je využiť niektorú z ponúk fullservisových služieb. Ďalšími zásadami je napríklad dodržiavanie servisných intervalov, používanie originálnych náhradných dielov, kvalitný servis pneumatík.
Kľúčové slová: manipulačná technika, servis, zásada
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Údržba skladových vrat: Vrata kontrolujte každých šest měsíců
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Väčšina firiem zaoberajúcich sa výrobou a inštalovaním bránových systémov odporúča realizovať servisnú kontrolu každých šesť mesiacov. Prax potvrdzuje, že častejšie kontroly sa vyplácajú a sú potrebné. Článok uvádza jednotlivé kroky pravidelnej kontroly. Článok charakterizuje aj najčastejšie dôvody poškodzovania brán, dôvodom je hlavne manipulačná technika.
Kľúčové slová: vráta, údržba, kontrola, poškodenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Jungheinrich: Na veletrhu LogiMAT
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Jungheinrich prezentovala na veľtrhu LogiMat 2013 manipulačný vozík bez vodiča pre samostatný pohyb po sklade. Vozík je použiteľný v sklade pre bežné, pravidelne realizované manipulačné úlohy. Na veľtrhu bol tento automatizovaný systém prezentovaný na špeciálne koncipovanej dráhe.
Kľúčové slová: manipulačný vozík, manipulácia, sklad
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Benchmarking: Efektivně využitá tažná sila
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 30-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v príspevku venuje ťažným vozíkom, ktoré sú súčasťou výrobných liniek a logistických operácií, pretože ponúkajú vysoko efektívne a pohodlné riešenie horizontálnej prepravy hlavne na dlhšie vzdialenosti. Autor popisuje časti ťažného vozíka ako aj prípojných vozíkov. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu ťažných vozíkov od deviatich rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: ťažný vozík, manipulačná technika, horizontálna preprava, benchmarking
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Unifikace flotily vozíků: Snížení nákladů na servis o 50 %.
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax – manipulačnú techniku, je spracovaný formou prípadovej štúdie v podmienkach konkrétnej organizácie. Dôvodom projektu boli vysoké mesačné náklady na údržbu manipulačnej techniky, cieľom bola výmena starej techniky za podmienky unifikácie flotily vozíkov, úspory pohonných látok a zjednotenia spôsobu ovládania. Nová manipulačná technika priniesla zníženie prevádzkových nákladov, zníženie prestojov, zvýšenie produktivity práce a komfort pre vodiča.
Kľúčové slová: manipulačná technika, skladovanie, náklady, úspora
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Spolupráce více firem: Optimálně fungující sklad
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax v oblasti skladovania komponentov u dodávateľa pre automobilový priemysel. Článok ja spracovaný vo forme prípadovej štúdie, pričom charakterizuje systém skladovania, spôsob optimalizácie procesov, implementáciu WMS a prínosy pre organizáciu.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, procesy, WMS
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Rizika a náklady s vráceným zbožím
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na internetový obchod a na reverznú logistiku v súvislosti s nakupovaním cez internet pri nevyzdvihnutí objednaného tovaru zo strany zákazníka. Článok analyzuje riziká a náklady spojené s vráteným tovarom.
Kľúčové slová: reverzná logistika, skladovanie, internetový obchod, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Panorama skladů k 1.2.2013
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.2.2013 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Still: Nová řada RX70
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť STILL zaviedla na trh modely vysokozdvižných vozíkov RX 70-60/80 a RX 70-40/50. Ich nosnosť je od 4 do 8 ton. Vozíky sú vybavené diesel-elektrickým pohonom. Rýchlosť jazdy je 20 km/h, výška zdvihu je až 8,67 m.
Kľúčové slová: vysokozdvižný vozík, výška zdvihu, nosnosť, pohon
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Toyota: Na veletrhu LogiMat
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novinkách v segmente elektrických vozíkov od spoločnosti Toyota Material Handling Europe. Ide o nízkozdvižné vozíky s lithium-iontovými batériami, nosnosť od 2 do 5 ton. Prínosom ich nasadenia je hlavne úspora prevádzkových nákladov.
Kľúčové slová: nízkozdvižný vozík, elektrický vozík, batéria, nosnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Benchmarking: Víceúčelové plastové kontejnery
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 30-32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v príspevku venuje viacúčelovým plastovým kontajnerom, ktoré poskytujú ložnú plochu veľkosti drevenej palety, sú stohovateľné, vďaka stenám je v nich možné prepravovať výrobky bez fixácie, po vyložení tovaru je možné steny zložiť, čím zaberajú malý priestor. Autor popisuje časti kontajnera. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu kontajnerov od štyroch rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: plastový kontajner, skladovanie, manipulácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Krátkodobé skladování: FIFO nebo FEFO je nutností
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na krátkodobé skladovanie. Problémy pri krátkodobom skladovaní vznikajú zotrvaním skladovaných objektov na fixných pozíciách v pevných regáloch, nevhodnom a nesystémovom návrhu skladu a pohybu tovaru, niekedy nevhodnou evidenciou. Hlavnou prioritou je stratégia first-in-first-out, ešte vhodnejšou stratégia first-expired-first-out. Článok tiež opisuje technologické vybavenie a WMS pri tomto spôsobe skladovania.
Kľúčové slová: krátkodobé skladovanie, FIFO, FEFO, WMS
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Panorama skladů k 1.12.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.12.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Skladové procesy: Samotné WMS už nestačí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 36-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje procesom v oblasti skladovej logistiky, systémom pre riadenie skladu (WMS), využívaniu moderných technológií vrátane automatickej identifikácie. Zistenia z praxe sú, že aplikáciou WMS sa dajú znížiť náklady až o 35 %. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu systémov pre riadenie skladu a ich prvkov od 11 rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: skladovanie, skladový systém, WMS, vychystávanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Manipulace: Nová technika umožnila zaplnění všech vagonů ve stanoveném čase
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa orientuje na logistickú prax v spoločnosti Karlovarské minerální vody. Charakterizuje množstvo realizovanej produkcie, procesy distribučnej logistiky, spôsoby manipulácie, manipulačnú techniku ako aj uplatňované druhy dopravy s konkrétnymi dopravnými prostriedkami.
Kľúčové slová: logistika, minerálka, manipulácia, manipulačná technika, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Systémový sklad: Moderní technologie umožňuje maximální využití plochy skladu s okamžitým přístupem k položkám
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka podnikovej praxe. Spoločnosť Jungheinrich zrealizovala zákazku firmy TQM-holding na vybavenie troch skladov v dvoch fázach projektu. Celkovo je v dvoch zmenách nasadených osem kusov systémových strojov s indukčným vedením obsluhujúcich kapacitu 22 000 paletových miest. Systémový sklad musí spĺňať prísne hygienické normy, haly sú pripravené na ďalšie rozšírenie systémového skladu.
Kľúčové slová: skladovanie, systémový sklad, prax
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Panorama skladů k 1.11.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.11.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Dieslový model od Linde vylučuje málo škodlivin
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Linde Material Handling ČR uviedla na trh nové modely dieslových vozíkov a LPG vysokozdvižných vozíkov s nosnosťou od 2 do 5 ton. Nové vozíky sú ekologickejšie, prevádzkovo efektívnejšie, ergonomickejšie a bezpečnejšie.
Kľúčové slová: vysokozdvižný vozík, manipulácia, škodliviny, LPG
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Jungheinrich představuje nový elektrický vozík
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom elektrickom ručne vedenom vysokozdvižnom vozíku typu ERE 120, ktorý uviedla na trh spoločnosť Jungheinrich. Vozík je vybavený sklopnou plošinou a môže manipulovať bremená do hmotnosti až 2000 kg. Vozík je vhodný na prepravu bremien v sklade na väčšie vzdialenosti, k nakládke a vykládke vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: elektrický vysokozdvižný vozík, nosnosť, bremen
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Efektivní využití skladu: Maximální využití skladových prostorů se dá realizovat posunem skladových pozic do výšky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistickej praxe, konkrétne maximalizácie využitia skladovej plochy v podmienkach veľkoobchodu elektro. Bol navrhnutý regálový mezanin s kapacitou úložnej plochy až 11 000 metrov štvorcových.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, regál, mezanin
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013