Názov: Elektrické vozíky: Nový model manipulační techniky přinesl stejný výkon za méně finančních prostředků
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax. Dodávateľ izolačných materiálov používal dieslové vysokozdvižné vozíky, testovanie elektrického vozíka prinieslo výrazne nižšiu spotrebu, došlo aj k výraznému poklesu počtu motohodín. Prínosom novej manipulačnej techniky je aj univerzálnosť jej využitia.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vysokozdvižný vozík, úspora
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Baterie pro nízkozdvihy: Pro posílení životnosti
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 20-22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje batériám pre nízkozdvižné vozíky. Autor sa venuje ich životnosti a ďalším technickým a prevádzkovým parametrom ako aj diagnostike. Článok je doplnený o porovnávaciu analýzu technických parametrov batérií od piatich rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: nízkozdvižný vozík, batéria, životnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: KARDEX: efektivní správa skladových míst
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Kardex predstavuje novú generáciu riadenia pre svoje automatizované skladové systémy typu Kardex shuttle XP a Kardex megamat so zabudovaným modulom Logicontrol pre jednoduchú správu skladových miest. Umožňuje spravovať až 1 000 položiek, resp. 8 000 skladových miest. Článok charakterizuje aj prínosy v oblasti pohybov na sklade, inventúr, či tlače reportov.
Kľúčové slová: sklad, skladové miesto, správa
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Linde material handling: Skladová řešení s lehkostí
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok prezentuje služby spoločnosti Linde material handling ČR medzi ktoré patrí technický návrh riešenia skladu vrátane dodania vhodných regálových systémov, manipulačnej techniky, bezpečnostných doplnkov a automatizácie. Spoločnosť dokáže riešiť aj veľmi špecifické požiadavky v oblastiach ako je potravinársky a chladiarenský priemysel, automobilové a výrobné podniky, stavebníctvo alebo kontajnerové prekladiská.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, regálové systémy, automatizácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: SSI Schäfer: zvýší vaši efektivitu
Autor: Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. P11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka spoločnosti SSI Schäfer, ide o poskytovateľa skladových a logistických systémov. Článok charakterizuje portfólio poskytovaných produktov v oblasti intralogistických riešení medzi ktoré patrí aj tvorba konceptu, realizácia skladu vybaveného vlastnými zariadeniami, realizácia komplexných logistických projektov v pozícii generálneho dodávateľa.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, skladový systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Kasys: rychlost a dostupnost
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P10
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka zavedenia inteligentných systémov do oblasti logistiky, konkrétne do oblasti skladovania. Vyžaduje si to celkovú zmenu prístupu k riešeniu problematiky uloženia a manipulácie s materiálom. Článok sa venuje automatizovaným skladovým systémom firmy Hänel, ktorú v podmienkach SR a ČR zastupuje spoločnosť Kasys. Článok sa tiež venuje úsporám času, priestoru a energií, a s nimi súvisiacim úsporám nákladov.
Kľúčové slová:
sklad, systém, automatizácia, manipulácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Skladování: maximálně, ale také minimálně
Autor: Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. P8-P9
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia: Článok sa venuje budúcnosti logistiky a skladovania. Nároky používateľov a súčasný vývoj dokazujú, že budúcnosť logistiky bude v automatizácii a komplexnom riadení všetkých logistických procesov. Trendom budú aj požiadavky na riešenie na kľúč. Článok tiež sumarizuje trendy v logistike.
Kľúčové slová: logistika, vízia, budúcnosť, zmena, trend
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Skladování: čím vyšší, tím levnější
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike skladovania s využitím regálových systémov s výškou nad 10 metrov. Spojením technológie a riadiaceho softvéru dochádza k uľahčeniu procesu skladovania a zrýchleniu skladovacích činností. Súčasným trendom je maximálna automatizácia skladu, investori využívajú riešenia, ktoré výrazne znižujú potrebu ľudskej práce.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, regál, automatizácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Panorama skladů k 1.10.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 48-49
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.10.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Nízkozdvihy: Mnoho prvků navíc
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 38-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje nízkozdvižným vozíkom. Autor popisuje účel použitia vozíka, kritériá jeho výberu, opisuje a charakterizuje časti a technické prvky vozíka. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických parametrov jedenástich druhov nízkozdvižných vozíkov od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: manipulačná technika, nízkozdvižný vozík, sklad
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Nedostatky B-skladů sa dají řešit
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje nehnuteľnostiam v oblasti skladovania – skladom a halám štandardu B a C, t. j. skladovacím nehnuteľnostiam nižšieho štandardu. Autorka konštatuje, že aj tento typ nehnuteľností má svoje nezastupiteľné miesto v logistike a portfóliu skladových areálov. Tieto areály z hľadiska lokality kopírujú priemyselnú mapu z obdobia socializmu. Staršie objekty sú často kritizované za ich neekonomickú prevádzku. Nedostatky skladov štandardu B a C je možné riešiť a eliminovať.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, hala, nehnuteľnosť, štandard, nedostatok
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Mít vše pod kontrolou se vyplácí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike využitia a starostlivosti o manipulačnú techniku. V organizácii je potrebné nastaviť zodpovednosť za prevádzku manipulačnej techniky, znížiť riziko vlastných prevádzkových porúch a minimalizovať prestoje techniky. Používatelia využívajú komplexné služby, ale riešia aj rentabilitu a ďalšie výhody, ktoré jednotliví výrobcovia manipulačnej techniky poskytujú.
Kľúčové slová: manipulačná technika, skladovanie, servis, zodpovednosť, starostlivosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Panorama skladů k 1.9.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.9.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Linde MH má nový vozík do terénu
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Linde Material Handling ČR predstavila terénny vysokozdvižný vozík s hydrostatickým pohonom. Terénny vozík má voliteľný pohon 4x2 alebo 4x4, je použiteľný na realizáciu manipulácie na nespevnenom teréne vrátane možnosti nasadenia v armádnych operáciách.
Kľúčové slová: vysokozdvižný vozík, manipulácia, terén, armáda
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Manipulační technika
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov manipulačnej techniky v ČR v roku 2011. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov z manipulačnej technika v roku 2011, obsahuje aj stav v roku 2010. Uvádza aj ponuku sortimentu dodávaných vozíkov, hlavných zákazníkov jednotlivých dodávateľov a rozsah nimi ponúkaných služieb.
Kľúčové slová: manipulačná technika, obrat, ponuka, služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Jungheinrich představuje hospodárný VZV
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom elektrickom ručne vedenom vysokozdvižnom vozíku, ktorý uviedla na trh spoločnosť Jungheinrich. Nosnosť vozíka je 1200 kg s možnosťou zdvihu do výšky 4,7 metra. Článok uvádza ďalšie technické špecifikácie vrátane kapacity akumulátora.
Kľúčové slová: elektrický vysokozdvižný vozík, zdvih, nosnosť, akumulátor
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Možnosti úspornějšího skladování
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá skladovaním v nízkoenergetických skladoch. Zníženie spotreby energie je možné dosiahnuť kombináciou vyjednaných cien s distribútormi energie a efektívnosťou prevádzky. ČR v oblasti úspor energie zaostáva, a to hlavne z politických dôvodov. Aj napriek tomu sa nízkoenergetické komerčné objekty začínajú objavovať. Článok analyzuje aj energetickú náročnosť budov do budúcnosti.
Kľúčové slová: skladovanie, nízkoenergetický sklad, energia, spotreba, úspora
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Gekkon nabízí nové VZV s AC technologií
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok poskytuje informácie o novej sérii ručne vedených vysokozdvižných vozíkov HELI od spoločnosti Gekkon International s nosnosťou od 1200 do 2000 kg a výškou zdvihu v rozmedzí 2000 až 5000 mm. Článok obsahuje aj detailné technické špecifikácie tohto typu vysokozdvižného vozíka.
Kľúčové slová: vysokozdvižný vozík, manipulácia, zdvih, nosnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Výškový skladový systém: Automatické zakladače na malé ploše umožnily vybudovat sklad s kapacitou 150 m2 skladové plochy
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa venuje logistickej praxi v oblasti skladovania s využitím výškového skladového systému v podmienkach Ústavu hematológie a krvnej transfúzie v Prahe 2. Cieľom nového systému skladovania bolo uskladniť maximálne množstvo liekov a zdravotníckeho materiálu na obmedzenej ploche, bol použitý výškový skladový systém automatických zakladačov Hänel Lean-Lift. Zariadenia sú umiestnené v suteréne a vedú do prízemia, kde sú umiestnené výdajné miesta.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, výškový skladový systém, lieky
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Izolační sekční vrata: Nakládací místa v chladírenském objektu umožnila při nakládkách chladírenských návěsů nízké tepelné ztráty
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax. Venuje sa skúsenostiam spoločnosti FM Logistic s vybudovaním ich prvého chladiarenského skladu v ČR. Miesta nakládky vozidiel sú konštruované s minimálnymi stratami energie použitím tepelne izolovaných brán a hydraulickými mostíkmi. Článok sa venuje aj návratnosti investícií do projektu.
Kľúčové slová: skladovanie, chladiarenský sklad, sekčná brána, izolácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013