Názov: Čím nižší teplota, tím vyšší náklady na provoz
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje skladovaniu chladeného a mrazeného tovaru. Článok sa venuje energetickej náročnosti a prevádzkovým nákladom na skladovanie tohto druhu tovaru. Chladiarenské a mraziarenské sklady sa zvyčajne budujú do výšky s menšou podlahovou plochou, ktorá by mala byť maximálne využitá. Z hľadiska skladovania sa uplatňuje blokový systém. Článok sa tiež venuje možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie pri prevádzke skladu.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, teplota, náklady, energia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Panorama skladů k 1.7.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.7.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Mobilní regály: Nový posuvný regálový systém
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa venuje logistickej praxi v oblasti skladovania využitím posuvného regálového systému. Ide o projekt rozšírenia skladu v podmienkach výrobcu flexibilných obalov a nápojových etikiet – spoločnosť Obchodní tiskárny. Článok charakterizuje technické parametre a kapacitu systému vrátane riešenia stavu pri výpadku elektrickej energie.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, regálový systém, regál
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Na světle se ve skladech uspoří nejvíc
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa orientuje na energetickú náročnosť a možnosti znižovania spotreby energií v skladovaní. Autor analyzuje možnosti znižovania spotreby energie. Až o 30 % dokážu znížiť náklady na elektrickú energiu nové úsporné riešenia v oblasti osvetlenia skladovacích priestorov. Jedným z riešení osvetlenia sú aj svetlovody, t. j využitie prírodného svetla.
Kľúčové slová: skladovanie, elektrická energia, úspora, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Automotive využíva automatizáciu
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  10 – 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Len veľmi málo organizácií sa púšťa dnes do výstavby nových skladov, trendom je maximálne využitie súčasných skladových priestorov. Firmy, ktoré chcú efektívne využiť každý centimeter svojho skladu, zvažujú použitie automatizovaných skladových systémov. Tento trend zachytáva článok na príklade z praxe viacerých logistických spoločností.
Kľúčové slová: logistika, automatizácia, skladovanie, skladovacie systémy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Kontajnery na všetko
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Využitie kontajnerov v praxi je obrovské – v preprave, v stavebníctve, v skladovaní i v bývaní. Navyše používanie kontajnerov je vysoko ekologické a takmer všetok materiál kontajnerov je recyklovateľný, preto má ich využívanie veľkú perspektívu.  Článok je venovaný širokému spektru využitia kontajnera a stručnému popisu nových skladových kontajnerov, ktoré sú v sortimente špecializovanej firmy na Slovensku.
Kľúčové slová: kontajner, kontajnerová doprava, skladový kontajner, identifikačné číslo kontajnera
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Optimalizácia pomocou prenájmu paliet
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa venuje jednému z najpoužívanejších systémov paletového manažmentu, ktorý sa vyskytuje na slovenskom trhu, a to je systém výmeny bielych paliet, pričom ekonomickou alternatívou pre systém výmeny bielych paliet je ich prenájom. Prenájom bielych paliet umožňuje prenesenie administratívnych nákladov na externú firmu. V iných európskych krajinách je prenájom paliet (tzv. pooling) všeobecne zaužívané riešenie.
Kľúčové slová: paleta, biela paleta, pooling, prenájom bielych paliet, paletová výmena
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Outsourcing prispieva obom stranám
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Outsourcovanie komplexných logistických činností je bežným trendom. Na logistického operátora sa okrem samotnej prepravy presunú aj všetky doplnkové služby, ktoré s logistikou daného produktu, výrobku alebo náhradného dielu súvisia. Autor v článku uvažuje nad vzájomnými výhodami outsourcingu packingových a co-packingových služieb a ďalšími benefitmi.
Kľúčové slová: logistika, packing, co-packing, logistický proces
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Balenie je široké spektrum aktivít
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 72-73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Väčšina firiem poskytujúcich služby packingu resp. co-packingu disponujú modernými obalovými technológiami. Aj preto výrobné spoločnosti často využívajú služby logistických firiem, ktoré sa, okrem svojho hlavného predmetu podnikania venujú aj baleniu a prebaľovaniu produktov. Článok sa venuje vysokej pridanej hodnote takýchto aktivít, možnosti flexibilného prepojenia i významu správneho plánovania.
Kľúčové slová: logistické služby, co-packing, packing, balenie, logistický proces, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Produkcia obalov prináša pridanú hodnotu
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 70-71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá faktormi, ktoré môžu byť kladené na obalové materiály, pretože tieto môžu závisieť od mnohých faktorov. Medzi najčastejšie patria druh tovaru, jeho hmotnosť, tvar a veľkosť, zloženie a vlastnosti prepravovaných vecí, ako aj vzdialenosť, na ktorú ich treba prepraviť. Do úvahy treba vziať aj skutočnosť návratnosti alebo nenávratnosti obalov.
Kľúčové slová: obaly, obalový materiál, návratnosť obalov, flexibilné obaly, ekologické obaly, bezpečnosť obalu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Výhodou je stavba na mieru
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Správne umiestnenie a technické vybavenie skladu stavebného materiálu zohráva dôležitú úlohu nielen pre firemnú ekonomiku, ale aj pre mnohostrannosť a dostupnosť služieb pre jej klientov. Príspevok rozoberá aspekty, ktoré treba brať do úvahy pri rozhodovaní o výstavbe resp. prenájme skladov v logistických centrách.
Kľúčové slová: logistika, logistické centrum, logistická stavba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Silný dopyt po distribučných priestoroch
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 66 – 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami hĺbkového výskumu spoločnosti Prologis, ktorý bol venovaný situácii na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami v Európe. Okrem iného hodnotí aj celkové výnosy, faktory makroekonomiky a dôležitosť členenia logistických trhov. Venuje sa i priaznivým prognózam.
Kľúčové slová: distribučný priestor, industriálna nehnuteľnosť, distribučná sieť, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Izolačné sekčné brány: Nakladacie miesta v chladiarenskom objekte umožnili nízke tepelné straty pri nakládkach chladiarených návesov
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  32 - 33
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka sa v článku venuje technológiou prípravy a výstavby prvého chladiarenského skladu, požiadavkám a riešeniam. Aby sa zamedzilo prenikaniu tepla do haly, ktoré najviac prenikalo okolo pristaveného návesu nákladného vozidla, boli nakladacie mostíky vybavené nafukovacími tesniacimi goliermi. V závere článku sa autorka dotýka citlivej otázky návratnosti investície.
Kľúčové slová: chladiarenský náves, nakládka, chladiarenská hala, sekčné brány
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Policové regály: Základ rozmanitých systémov
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  12 - 13
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Policové regály tvoria štandardné vybavenie väčšiny skladov. Autor v článku rozoberá najdôležitejšie parametre, ktoré ovplyvňujú výber policového regálu. Jadro článku tvorí tabuľkové porovnanie dostupných policových regálových systémov.
Kľúčové slová: policový regál, skladovanie, regálový systém, priestor
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Nízkozdvižné vozíky: Dôležití pomocníci v sklade
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  12 - 13
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dodávatelia manipulačnej techniky ponúkajú niekoľko základných variantov elektrických nízkozdvižných vozíkov. Jednotlivé typy elektrických nízkozdvižných vozíkov sa od seba líšia najmä polohou obsluhy. Autor v článku rozoberá rozhodujúce vlastnosti pri výbere týchto vozíkov. Jadro článku tvorí porovnávacia tabuľka dostupných typov vozíkov. 
Kľúčové slová: elektrický nízkozdvižný vozík, obsluha, jazda, rýchlosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Efektivita procesov skladovania
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 79
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti je jasná požiadavka na logistické procesy v sklade: musia prebiehať čoraz rýchlejšie a hospodárnejšie. Autor v článku popisuje najbežnejší systém riadenia skladu WAMAS, ale aj ďalšie často integrované technológie s ERP systémami.
Kľúčové slová: skladovanie, ERP, riadiaci systém, integrovaný systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Sklad najlepšie zabezpečí elektronika
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 77
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zaistenie bezpečnosti vstupu do objektov, budov a rôznych prevádzok, ako aj kontrola prístupov patria k základom bezpečnosti každého podniku. Autor v článku uvádza, že účinným riešením v tomto smere sú elektronické prístupové systémy.
Kľúčové slová: elektronické prístupové systémy, bezpečnosť, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Tvrdý chlebík skladovania ADR
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 80 - 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V záujme zníženie dôsledku rizík prijala OSN súhrn odporúčaní, ktorými upravuje podmienky cestnej prepravy nebezpečných látok. Nielen podniky, ktoré manipulujú s nebezpečnými látkami, ale aj sklady nebezpečných látok musia spĺňať prísne bezpečnostné predpisy a normy Európskej únie.
Kľúčové slová: ADR, nebezpečné veci, nebezpečné látky, skladovanie, balenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Panorama skladů k 1.6.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.6.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Automatizované sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu prevádzkovateľov automatizovaných skladov v ČR v roku 2011. Obsahuje obraty z prevádzky automatizovaného skladu v rokoch 2010 a 2011, počty zamestnancov skladov ako aj ich technické vybavenie.
Kľúčové slová: automatizovaný sklad, obrat, zamestnanci, zariadenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012