Názov: Skladové regálové systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov skladových regálových systémov v ČR v roku 2011. Obsahuje tiež poskytované doplňujúce vybavenie regálového systému ako plastové a drevené palety, plastové prepravky, cargo kontajnery a valčekové dopravníky. Porovnanie je realizované na základe obratu za regálové systémy.
Kľúčové slová: skladový regálový systém, dodávateľ, sortiment, obrat, vybavenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Cesta k autu: Automatizace skladování komponentů přinesla zefektivnění výroby a nižší chybovost
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v príspevku venuje zavedeniu a prínosom automatizovaného skladu v podmienkach konkrétnej spoločnosti SAS Automotive, ktorá je dodávateľom súčiastok pre automobilový priemysel v systéme just-in-time.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, automatizácia, automobilový priemysel, súčiastka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Plně automatizovaný sklad je reálná vize
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Vývoj technických prostriedkov pre skladovanie reaguje na vývoj požiadaviek trhu a následne ponúka primerané riešenia. Aplikácia automatizovaných skladov môže viesť k niekoľkonásobne vyššej výkonnosti skladu. Takýto systém nie je vhodný pre  malé sklady, automatizovaný systém musí byť dostatočne prevádzkovo vyťažený. Článok charakterizuje aj technické parametre automatizovaných skladov.
Kľúčové slová: skladovanie, automatizovaný sklad, systém, výkonnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Viedeň má mnoho otvorených priestorov pre logistiku
Autor: Josef Müller
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 04/2012; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na možnosti Viedne na ďalší rozvoj logistiky. V prvej časti je štatisticky spracovaná súčasná situácia, v ďalšej časti sú spracované pripravované riešenia. Ide o terminál Inzersdorf Viedeň, ktorý sa plánuje vybudovať do roku 2017 a ďalšie logistické centrum s plánom budovania na severe Viedne.
Kľúčové slová: centrum, park, Viedeň, budovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Cesta k autu
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2012; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na náročnosť situácie dodávateľov výrobcov automobilov, ktorí neustále zvyšujú požiadavky. V príspevku autor poukazuje na spôsob dodávania komponentov a termíny ich dodania. Aby bolo možné splniť takéto požiadavky, autor uvádza automatizáciu skladovacích procesov. 
Kľúčové slová: požiadavky, priemysel, automatizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Palety (ešte) kraľujú distribúcii
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje využívaniu euro paliet, ktorá sa používa už 50 rokov. Autor poukazuje na výhody paletového poolingu ale aj na skutočnosť, že dnes už jeden rozmer palety nestačí. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje postupnému nahrádzaniu palety viacúčelovými kontajnermi.
Kľúčové slová: manipulácia, paleta, kontajner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Aj vozík môže mať ruky
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  24 - 25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na možnosť montovať na vozík špeciálne zariadenie, ktorým je možné manipulovať aplikácie, na ktoré nepostačujú vidlice. V príspevku je analyzovaná možnosť vypracovania riešenia na mieru. Ostatná časť príspevku sa venuje technických parametrov takýchto zariadení.
Kľúčové slová: manipulácia, vozík, riešenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Špekulatívna výstavba: Úlohou realitného agenta je zabezpečiť naplnenie skladových priestorov
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str.  30 – 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na nedostatok skladových priestorov v SR, ich neobsadenosť sa dostala na historické minimum. Autor poukazuje na dôvody nedostatku skladových priestorov. Ďalej sa venuje cenám priestorov a možnosti pripraviť skladovací priestor podľa požiadaviek zákazníka.
Kľúčové slová: vývoj, sklad, výstavba, využitie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Panorama skladů k 1.5.2012
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 48-49
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.5.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Jednoduchá automatizace: Nedostatečnou výšku skladové haly vyřešily výtahové systémy zapuštěné hluboko do země
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku zaoberá zavedením výťahového systému Kardex Shuttle XP do skladového hospodárstva veľkoobchodu zameraného na predaj nástrojov a železiarskeho tovaru. Chýbajúcu výšku skladu vyriešilo zapustenie výťahových systémov pod úroveň podlahy skladu. Prínosom je nielen zvýšenie kapacity skladu, ale došlo aj k zníženiu času potrebného na inventúru (1,5 dňa).
Kľúčové slová: skladovanie, automatizácia, výťahový systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: LFS-ON-DEMAND od E P: Flexibilní a podle potřeb
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o riešení on-demand systému riadenia skladu LFS od spoločnosti Ehrhardt Partner (E P). Pri LFS-on-demand nie je potrebná IT administrácia zo strany používateľa. Prevádzka, údržba a kontrola sa realizujú vo vlastnom výpočtovom stredisku E P. Tým je zabezpečené riešenie s vysokou dostupnosťou a najvyššou ochranou súkromných údajov.
Kľúčové slová: sklad, IT, flexibilita, údaje, dostupnosť, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Vysokozdvižné vozíky s přidanou hodnotou
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na vysokozdvižné vozíky a ich zlepšujúce sa parametre v oblasti znižovania spotreby pohonných látok a energie, zvyšovania výkonu a zlepšovania ergonómie. Súčasťou je aj viacúčelnosť zabezpečená využívaním prídavných zariadení. Článok charakterizuje rôzne prídavné zariadenia vysokozdvižných vozíkov a možnosti ich využitia.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vysokozdvižný vozík, prídavné zariadenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Panorama skladů k 1.4.2012
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.4.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Linde uvádí na trh nové elektrické vysokozdvižní vozíky
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informáciu o troch nových modeloch vysokozdvižných vozíkov na elektrický pohon od firmy Linde. Článok obsahuje technické parametre nových modelov vysokozdvižných vozíkov ako sú nosnosť, výška ochranného rámu, zdvih.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, vysokozdvižný, elektrický, model
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Jungheinrich představuje „velký“ hydrostatický vozík
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom vysokozdvižnom vozíku od firmy Jungheinrich s hydrostatickým pohonom, vozík bol dodaný na trh na jar 2012. Článok obsahuje technické parametre vysokozdvižného vozíka ako aj plnenie emisných limitov.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, vysokozdvižný, hydrostatický
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Partnerství českých firem: Spolupráce vyhovuje oběma stranám například v nepřetržité servisní kontrole vozového parku
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax. Zaoberá sa partnerstvom dvoch spoločností, konkrétne spoločnosťou JIP východočeská zaoberajúcou sa veľkoobchodom s potravinami a nápojmi. Pre túto spoločnosť zabezpečuje dodávku a servis manipulačnej techniky spoločnosť Gekkon International. Článok charakterizuje výhody obchodného partnerstva ako sú napríklad nepretržitý servis, rýchle reakcie na zmeny počtu manipulačnej techniky.
Kľúčové slová: manipulačná technika, partnerstvo, spolupráca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Paletové hospodářství: Výměnný paletový systém zaručuje včasné dodávky zákazníkům
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku zaoberá paletovým hospodárstvom v podmienkach konkrétnej spoločnosti Marvinpac CZ, ktoré je od roku 2010 zabezpečované spoločnosťou CHEP CZ. Všetky tovary sú balené a odosielané na modrých CHEP paletách s rozmermi 1200 x 800 mm, ročne ide o 15 000 zásielok. Dôležité je pokrytie vianočného a letného dopytu po paletách.
Kľúčové slová: skladovanie, paleta, výmenný paletový systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Dvojí úspora v multiuživatelském skladu
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka prevádzky multiklientského skladu. Takéto riešenie umožňuje zníženie nákladov na prevádzku celoročne využívaného skladu ako aj zdieľanie pracovníkov. Sklad nemusí slúžiť len pre uskladnenie tovarov, ale môže byť čiastočne spojený aj s výrobou alebo oddelením balenia.
Kľúčové slová: skladovanie, multiužívateľský sklad, úspora, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Panorama skladů k 1.3.2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok zahŕňa porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.3.2012 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Úbytek volných skladovacích ploch v roce 2011
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na trh skladovacích kapacít v Českej republike a jeho špecifiká. Takmer všetky voľné skladovacie plochy vybudované pred rokom 2011 boli v priebehu roka 2011 obsadené. Špekulatívna výstavba sa zastavila, väčšina skladovacích priestorov sa buduje na základe dopytu konkrétneho nájomcu a jeho konkrétnych požiadaviek. Miera neobsadenosti skladov predstavovala 6,7 % na konci roka 2011.
Kľúčové slová: skladovacie priestory, výstavba, nájomca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012