V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Ekonomika priemyselnej lokácie: Prístup logistických nákladov (The Economics of Industrial Location: A Logistics-Costs Approach)
Autor: Philip McCann
Vydavateľ: Springer-Verlag Telos; November 1998, 228 strán
ISBN: 3540645861
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha skúma vzťah medzi lokáciou firmy, lokáciou jej trhov a dodávateľov a správania v držaní zásob. Náklady priestoru a času sú skryté v nákladoch zásob. Prieskum týchto nákladov umožní nové pohľady na dôvody pre pozorované správanie pri priemyselnej lokácii. Najmä je vidieť, že dopravné náklady sú len malou časťou celkových nákladov a hodnota dopravovaných tovarov a pridaná hodnota sú základné lokačné determinanty. Tento prístup zasahuje až do analýzy JIT produkcie.
Kľúčové slová: location, JIT, inventory costs, transportation costs, value-added
Cena: $ 119.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Logistika a vonkajší dodávateľský reťazec (Logistics and the Out-Bound Supply Chain)
Autor: John Meredith Smith
Vydavateľ: Penton Press; Jún 2003, 144 strán
ISBN: 1857180321
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zaoberá dodávateľským reťazcom. Vysvetľuje pojem dodávateľský reťazec, venuje sa tomuto pojmu z hľadiska externého okolia podniku. Je vhodná najmä pre odborníkov z oblasti dodávateľskej logistiky.
Kľúčové slová: logistics, supply chain, management, process
Cena: $ 29.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Logistika a doprava – Návrh a plánovanie (Logistics and Transportation - Design and Planning)
Autor: Raja G. Kasilingam
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; 1999, 297 strán
ISBN: 0412802902
Jazyk: anglický
Anotácia: Obsah komplexne pokrýva takmer všetky elementy dodávateľského reťazca. Zahŕňa množstvo tém, ktoré nie sú vo všeobecnosti zahrnuté v populárnych logistických textoch, napr. výber predajcu, modely zásob s nákladmi na zásoby, rozšírené dopravné modely, logistické metriky a posledné trendy v logistike.
Kľúčové slová: vendor selection, inventory models, transportation models
Cena: $ 180.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Logistika vo výrobe (Logistics in Manufacturing)
Autor: Christopher Gopal, Gerard Cahill
Vydavateľ: McGraw-Hill; December 1991, 312 strán
ISBN: 1556233892
Jazyk: anglický
Anotácia: Autori prezentujú novú paradigmu konkurenčnej logistiky a ukazujú, ako výrobcovia môžu vyvíjať logistické stratégie tak, aby zvýšili spokojnosť zákazníka a znížili čas potrebný na dodanie produktov zákazníkom za konkurenčné ceny.
Kľúčové slová: logistic strategies, competition, delivery, logistics
Cena: neudaná
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004 
Názov: Integrálne logistické štruktúry: Vývoj zákaznícko-orientovaného toku tovarov (Integral Logistic Structures: Developing Customer-Oriented Goods Flow)
Autor: Sjoerd Hoekstra, Jac Romme
Vydavateľ: Industrial Press, Inc.; December 1992, 180 strán
ISBN: 0831130377
Jazyk: anglický
Anotácia: Dvaja podnikoví ekonómovia na základe vlastnej skúsenosti v Phillips Corporation vysvetľujú tok tovarov, od vývoja produktu a dodávku materiálu cez spracovanie až k dodaniu hotového výrobku – kompletný proces, ktorým sa napĺňa spokojnosť zákazníka.
Kľúčové slová: logistics, goods flow, processes
Cena: $ 49.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Logistika (Logistics)
Autor: David J. Bloomberg, Stephen B. LeMay, Joe B. Hanna, Stephen Lemay
Vydavateľ: Pearson Education; Júl 2001, 310 strán
ISBN: 013010194X
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha integruje logistiku do konceptu riadenia dodávateľských reťazcov. Zahŕňa logistické účtovníctvo, reverznú logistiku. Vysvetľuje aj základy skladovania, prepravy, zásob a balenia. Je prehľadná a vhodná pre začiatočníkov aj odborníkov z danej oblasti.
Kľúčové slová: supply chain management, logistics accounting, reversed logistics
Cena: $ 98.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Manažment a logistika vozového parku (Fleet Management and Logistics)
Autor: Teodor Gabriel Crainic, Gilbert Laporte
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; 1st edition, Jún 1998,251 strán
ISBN: 0792381610
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha rozoberá riešenia pre problém optimalizácie trás vozidiel, unifikovanú štruktúru pre deterministický čas trasy a problémy rozpisu posádky, riešenie stochastických problémov optimalizácie trás, paralelné meta-heuristiky a ostatné aspekty. Taktiež sa venuje doprave z perspektívy modelovania, plánovania telekomunikačných sietí, poistenia automobilov.
Kľúčové slová: scheduling, routing problems, modelling, fleet logistics
Cena: $ 153.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Príručka logistiky a manažmentu dodávateľských reťazcov (Handbook of Logistics and Supply-Chain Management)
Autor: Ann Brewer, Ann M. Brewer, Kenneth John Button, David A. Hensher, D.A. Hensher
Vydavateľ: Pergamon Press Inc; Júl 2001, 700 strán
ISBN: 0080435939
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zaoberá kvalitou dopravnej logistiky, ktorá je kľúčom k úspechu mnohých organizácií. Schopnosť prepravovať tovar rýchlo, bezpečne, ekonomicky a spoľahlivo je hlavným jadrom prosperity a kapacity uspieť v rapídne sa globalizujúcej ekonomike.
Kľúčové slová: transport logistics, supply chain management, production
Cena: $ 176.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Globálne prípady v logistike a manažmente dodávateľských reťazcov (Global Cases in Logistics and Supply Chain Management)
Autor: David H. Taylor
Vydavateľ: International Thomson Publishing Services Ltd; Marec 1997, 380 strán
ISBN: 0415125898
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha obsahuje cez 30 prípadových štúdií vo vedúcich spoločnostiach, ktoré operujú v Európe, Ázii, USA, Austrálii a Afrike - Brother International, Nike Europe, Fiat Auto Spa, Pepsi Cola International, Zimbabwe Dairy Marketing Board, Almarai Ltd., Eastman Kodak Singapore a The US Department of Environment. Je prostredníkom medzi teóriou a praxou v oblasti logistiky a manažmentu dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: logistics, supply chain management, distribution, supplies
Cena: $ 30.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004
Názov: Logistika, procesy a jejich řízení
Autor: Ivo Drahotský, Bohumil Řezníček
Vydavateľ: Computer Press, a. s. Praha, 2003, 344 strán
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Charakteristika logistiky a základných logistických procesov, vysvetlenie princípu procesného manažmentu a jeho implementácia do dopravy. Logistické činnosti a hodnotenie ich kvality s väzbou na spokojnosť zákazníka, možnosti implementácie nástrojov reengineeringu v logistike. Informácie, ich charakteristika, triedenie a využívanie v logistike.
Kľúčové slová: logistika, logistické činnosti, kvalita v logistike, obehové procesy, procesný manažment, reengineering.
Cena: 360,- Kč / 540,- Sk
Spracoval: Jozef Strišš, Fakulta riadenia a informatiky, ŽU
Zaradené: október 2003